Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom - M

Raspored polaganja usmenog ispita studenata upisanih po Bolonji, kod doc. Kezić

Oktobarski ispitni rok za studente upisane po Bolonji
RB 28.09.2015.god. u 14h 29.09.2015.god. u 13h
1. Jurič Vedrana MB Malkoč Sadmira ZNJ
2. Vukobrad Srđan MB Aganović Edo ZNJ
3. Babić Danijela MB Ćoćkalo Marijana ZNJ
4.   Stijak Bojan ZNj
 
RB 02.10.2015.god. u 14h
1. Jovanović Strahinja SB
2. Panić Petra SB
3. Đogo Nedeljko SB
4. Ćurguz Maja SB
5. Kecman Veselka SB

Log in