Logo
Odštampajte ovu stranicu

Obavještenje - Infektivne bolesti

Redovni septembarski ispitni rok održat će se od 21.08.2017. do 15.09.2017.godine.

Ispit za studente po starom planu i programu i apsolvente održat će se u četvrtak 31.08.2017. sa početkom u 11h. Ispit prijaviti do 30.08.2017. u studentsku službu Medicinskog fakulteta. Izlazak na ispit potvrditi sekretarici katedre (342 473) do 29.08.2017.

Pismena provjera znanja (test) za studente sva tri studijska programa po programu Bolonje za septembarski ispitni rok održat će se 01.09.2017. u 8h u amfiteatru na Paprikovcu. Prijave za septembarski ispitni rok predati u studentsku službu do 30.08.2017. a ispit će se odvijati po rasporedu koji će biti dostupan na sajtu fakulteta i na oglasnoj ploči klinike. Izlazak na pismenu i usmenu provjeru znanja potvrditi kod sekretarice klinike najmanje dva dana prije zakazanog termina.

Redovni oktobarski ispitni rok prema akademskom kalendaru je od 18.09.do 02.10. 2017. godine. Prijave za ispit predati do 14.09.2017.

Pismena provjera znanja (test) za studente sva tri studijska programa po programu Bolonje za oktobarski ispitni rok održat će se 18.09.2017. u 14h u amfiteatru na Paprikovcu.

Ispit će se odvijati po rasporedu koji će biti dostupan na sajtu fakulteta i na oglasnoj ploči klinike. Izlazak na pismenu i usmenu provjeru znanja potvrditi kod sekretarice katedre najmanje dva dana prije zakazanog termina.

Doc. dr sc A.Verhaz

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.