Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom - M

Obavještenje o potpisima-infektologija

Obavještavaju se studenti da predaju indekse za potpis kod sekretara katedre Stoje Dobraš od 08.06.2018.god. od 9.00h.

Pravo na potpis imaju studenti koji su položili sve seminare u školskoj godini.

Studenti koji nisu položili seminare, nakon sticanja prava mogu svaki dan predati index na potpis do 20.06.2018. od 9.00-11.00h u prostoriji na prvom spratu kod sekretara.

 

Prof. dr sc A.Verhaz

Log in