Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom - M

Pismena provjera znanja za studente medicine upisane po Bolonji (Opšta infektologija)

Pismena provjera znanja za studente medicine upisane po Bolonji (Opšta infektologija), studente stomatologije upisane po Bolonji i studente zdravstvene njege održaće se 30.januara 2015.god. u 7h i 15 min u Amfiteatru na Paprikovcu. Molimo studente da izlazak na pismenu provjeru znanja  potvrde/najave dan-dva ranije (28. ili 29.januara) stručnom saradniku Vesni Ostić na broj 051/34 26 69 u periodu od 12h do 14h. Na pismenu provjeru znanja mogu izaći i studenti IV godine medicine upisani po Bolonji (parcijalno polaganje), kao i studenti upisani po Bolonji studija medicina, stomatologija, zdravstvena njega koji nisu prijavljeni za januarski ispitni rok! Katedra za infektologiju

Log in