Logo
Odštampajte ovu stranicu

Oktobarski ispitni rok

Ispravka datuma roka i broja telefona za prijave:

Redovni oktobarski ispitni rok prema akademskom kalendaru je od 05.10.do 14.10. 2018. godine. Prijave za ispit predati do 01.10.2018.

Pismena provjera znanja (test) za studente sva tri studijska programa po programu Bolonje za oktobarski ispitni rok održat će se 05.10.2018. u 13h u amfiteatru na Paprikovcu. Obavezno je dolazak na test prijaviti do 02.10.2018. Ukoliko bude prijavljen veći broj studenata organizovat će se polaganje u dvije grupe (obavještenje će biti na oglasnoj ploči blagovremeno). U ovom roku neće se tolerisati ukoliko student nije potvrdio izlazak na ispit !

Ispit će se odvijati po rasporedu koji će biti dostupan na sajtu fakulteta i na oglasnoj ploči klinike. Izlazak na pismenu i usmenu provjeru znanja potvrditi kod sekretarice katedre najmanje dva dana prije zakazanog termina (34 24 73) !

  • Termin: Izborna nastava za oktobarski ispitni rok je 05.10.2018 u 11h i 30 min.
  • 05.10.2018. polaganje usmenog dijela ispita u 10h:
  1. Vidović Tatjana   MB
  2. Kalem Marina      MB
  3. Zoranović Suzana   ZNJ

Prof. dr A.Verhaz

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.