Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom - M

Rezultati pismene provjere znanja održane 13.02.2015.

Rezultati pismene provjere znanja održane 13.02.2015.god.
Medicina Bolonja (maksimalan broj bodova 30)
RB Prezime i ime Broj bodova Komentar
1. Perišić Maja 17 nije položila
2. Bojić Nikola 27 položio
3. Jurkić Zorica 24 položila
4. Radulović Teodora 27 položila
5. Radanović Zorica 27 položila
6. Živković Miroslav 29 položio
7. Kovač Hana 24 položila
8. Pećanac Tanja 21 položila
9. Jović Dejana 21 položila
10. Babić Danijela 19 položila
11. Burzić Emir 19 položio
12. Pučić Sanja 24 položila
Stomatologija Bolonja (maksimalan broj bodova 40)
1. Malinović Simo 29 položio
2. Kolarov Aleksandar 28 položio
3. Erceg Olja 23 nije položila
Zdravstvena njega (maksimalan broj bodova 40)
1. Milošević Dajana 22 nije položila
2. Ćuran Adnan 16 nije položio
3. Erceg Zorica 17 nije položila
4. Bajić Biljana 19 nije položila
Doc.dr sc. Zdravka Kezić  

Log in