Logo
Odštampajte ovu stranicu

Infektologija-ispit za SPP i apsolvente u maju

 

Infektologija-ispit za SPP i apsolvente u maju održat će se 15.05.2019. u 12h.

Izlazak na ispit potvrditi do 13.05.2019. kod sekretara katedre (tel. 34 24 73).

Prof. dr sc A.Verhaz

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.