Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom - M

Obavještenje-seminari

Obavještenje

Studenti koji nisu položili kolokvijume iz seminara. Potrebno je da sa asistentima grupa u kojima obavljaju vježbe dogovore polaganje istih do 07.06.2019.

Prof. dr sc A.Verhaz

Log in