Javno zdravlje - ZNj

Rokovi za školsku 2019/20

Ispitni rokovi – ŠK. 2019./2020.god.

Januarsko- februarski; aprilski, junsko-julski rokovi

Klinička praksa I

22.01. u 09:00 h ; 07.02. u 09:00h; 15.04. u 09:00h; 12.06.u 11:00h; 02.07.u 11:00h

Klinička praksa II

 

22.01.u 10:30h; 07.02.u 10:30h; 15.04.u 10:30h; 09.06.u 17:00h; 08.07.u 17:00h

Urgentna medicina

 

24.01.u 09:00h; 12.02.u 09:00h; 17.04.u 09:00h; 11.06.u 09:00h; 09.07.u 09:00h

Dentalna medicina- PP

23.01.u 09:00h; 07.02.u 14.00h; 17.04.u 14:00h; 10.06.u 14:00h; 10.07. u 14:00h

Septembarsko-oktobarski rokovi

Klinička praksa I

02.09.u 09:00h; 23.09.u 09:00h; 07.10.u 09:00h

Klinička praksa II

03.09.u 09:00h; 24.09.u 09.00h; 05.10.u 09:00h

Urgentna medicina

01.09.u 09.00h; 16.09.u 09:00h; 01.10.u 09:00h

Dentalna medicina- PP

02.09.u 09:00h; 14.09.u 09:00h; 07.10.u 09:00h

Napomena:

Termini su određeni u okviru propisanih ispitnih rokova, ali je moguće da se satnica koriguje zbog eventualne zauzetosti amfiteatra. Shodno tome će se provjeriti raspoloživost amfiteatra prije svakog ispitnog roka.Ukoliko bude promjena predstavnici studenata će biti na vrijeme obaviješteni.

Šef Katedre za urgentnu medicinu

Prof.dr sci med. Nada Banjac

Log in