Javno zdravlje - ZNj

Super User

Super User

Veb sajt::

Teme diplomskih radova za medicinu 2019/2020

Teme za diplomski rad:
 
1. Nove terapijske mogućnosti u tretmanu  melanoma
2. Uticaj neoadjuvantne terapije karcinoma dojki na patološki odgovor
3. Učestalost stadija bolesti novootkrivenih kolorectalnih carcinoma u UKC RS  tokom 2019-e godine.
4. Korelacija TM markera  i metastaza u retroperitoneum kod seminomskih i neseminomskih  tumora testisa
5. Učestalost neuroendokrinih tumora i pristupi u dijagnostici i tretmanu u UKC RS-petogodišnje praćenje
6. učestalost stadija boilesti kod novootkrivenih karcinoma grlića materice i  terapijske opcije po stadijumima bolesti -petogodišnji period praćenja
Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed

Log in