Javno zdravlje - ZNj

Super User

Super User

Veb sajt::

Obajveštnje: Raspored izlaska na test

OBAVJEŠTENJE

RASPORED IZLASKA NA TEST KOJI ĆE SE ODRŽATI 21.09.2020.

13h30min

NIKOLINA JAĆIMOVIĆ

MILICA TOPIĆ

ADRIJANA BOJIĆ

BRANKA JUGOVIĆ

LEONTINA KALABA

LUDIJA JEŠIĆ

KATARINA DODEV

ALEKSANDRA CUCA

KRISTINA MRĐA

JELENA MILJEVIĆ

MILICA VADIĆ

BOJAN RUŽIČIĆ

MARIJA MARIĆ

HELENA ČOVIĆ

JOVANA BABIĆ

13h55min

SARA SULEMA

SAJRA OVČINA

SAŠA PEJIĆ

MAJA VUČIĆ

ENA ZUKIĆ

ALEKSANDRA SADžAK

ĐORĐE PILIPOVIĆ

PETAR RADMAN

SARA BUDIMČIĆ

ENEJA VUJMILOVIĆ

ANABELA BLAGOJEVIĆ

KRISTINA ĐURIĆ

STELLA UZELAC

JOSIPA KNEZOVIĆ

NIKOLINA SARIĆ

14h20min

RUDOLF SUČIĆ

VEDRANA MACANOVIĆ

JOVANA RADOSAVLJEVIĆ

DAVID IVANIĆ

IVONA VADIĆ

VANJA TRIVUNOVIĆ

DINO SELMAN

IVONA STOJIĆ

DAJANA STIJAK

TEODORA DEJANOVIĆ

SUZANA JOVIĆ

ALEKSANDRA ĐUKIĆ

SUNČICA MILIĆ

LANA LAZENDIĆ

ANJA BAROVIĆ

14h55min

ANJA DUBOČANIN

ANJA STOJKOVIĆ

KRISTINA KALINIĆ

VALENTINA KNEŽEVIĆ

FATA NADAREVIĆ

TEO ĆAVAR

KRISTINA ŠLJIVIĆ

NIKOLA GRUBIŠA

ELENA VUJČIĆ

JELENA KELEMAN

ANA MANDIĆ

NEBOJŠA CVJETKOVIĆ

ASJA JAŠAREVIĆ

SLAVEN MATAVULJ

LAILA ČIZMIĆ

15h20min

IVANA GVERO

NIKOLINA PAVKOVIĆ

OLJA MIČIĆ

NIJAZ JAHIĆ

VALENTINA SUBOTIĆ

ISIDORA SAVANOVIĆ

MILICA VEKIĆ

JOVANA KUTANJAC

MARKO JANJUŠIĆ

LANA KONDIĆ

JELENA RADANOVIĆ

JELENA MITROVIĆ

KRISTINA LUJIĆ

ZORAN GLAMOČAK

RUŽICA PETRIĆ

15h45min

IFETA LJUTIĆ

MARKO ĐURĐEVIĆ

ELA SULEJMANAGIĆ

JELENA TOMIĆ

MILANA MALIĆ

OGNJEN BERONJA

SAŠKA SRDIĆ

MARTINA BABIĆ

ANES PAŠAGIĆ

ANA KOPRENA

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FARMACIJI!

 

SA KATEDRE

Opširnije...

Obajveštnje: Raspored izlaska na test

OBAVJEŠTENJE

RASPORED IZLASKA NA TEST KOJI ĆE SE ODRŽATI 21.09.2020.

13h30min

NIKOLINA JAĆIMOVIĆ

MILICA TOPIĆ

ADRIJANA BOJIĆ

BRANKA JUGOVIĆ

LEONTINA KALABA

LUDIJA JEŠIĆ

KATARINA DODEV

ALEKSANDRA CUCA

KRISTINA MRĐA

JELENA MILJEVIĆ

MILICA VADIĆ

BOJAN RUŽIČIĆ

MARIJA MARIĆ

HELENA ČOVIĆ

JOVANA BABIĆ

13h55min

SARA SULEMA

SAJRA OVČINA

SAŠA PEJIĆ

MAJA VUČIĆ

ENA ZUKIĆ

ALEKSANDRA SADžAK

ĐORĐE PILIPOVIĆ

PETAR RADMAN

SARA BUDIMČIĆ

ENEJA VUJMILOVIĆ

ANABELA BLAGOJEVIĆ

KRISTINA ĐURIĆ

STELLA UZELAC

JOSIPA KNEZOVIĆ

NIKOLINA SARIĆ

14h20min

RUDOLF SUČIĆ

VEDRANA MACANOVIĆ

JOVANA RADOSAVLJEVIĆ

DAVID IVANIĆ

IVONA VADIĆ

VANJA TRIVUNOVIĆ

DINO SELMAN

IVONA STOJIĆ

DAJANA STIJAK

TEODORA DEJANOVIĆ

SUZANA JOVIĆ

ALEKSANDRA ĐUKIĆ

SUNČICA MILIĆ

LANA LAZENDIĆ

ANJA BAROVIĆ

14h55min

ANJA DUBOČANIN

ANJA STOJKOVIĆ

KRISTINA KALINIĆ

VALENTINA KNEŽEVIĆ

FATA NADAREVIĆ

TEO ĆAVAR

KRISTINA ŠLJIVIĆ

NIKOLA GRUBIŠA

ELENA VUJČIĆ

JELENA KELEMAN

ANA MANDIĆ

NEBOJŠA CVJETKOVIĆ

ASJA JAŠAREVIĆ

SLAVEN MATAVULJ

LAILA ČIZMIĆ

15h20min

IVANA GVERO

NIKOLINA PAVKOVIĆ

OLJA MIČIĆ

NIJAZ JAHIĆ

VALENTINA SUBOTIĆ

ISIDORA SAVANOVIĆ

MILICA VEKIĆ

JOVANA KUTANJAC

MARKO JANJUŠIĆ

LANA KONDIĆ

JELENA RADANOVIĆ

JELENA MITROVIĆ

KRISTINA LUJIĆ

ZORAN GLAMOČAK

RUŽICA PETRIĆ

15h45min

IFETA LJUTIĆ

MARKO ĐURĐEVIĆ

ELA SULEJMANAGIĆ

JELENA TOMIĆ

MILANA MALIĆ

OGNJEN BERONJA

SAŠKA SRDIĆ

MARTINA BABIĆ

ANES PAŠAGIĆ

ANA KOPRENA

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FARMACIJI!

 

SA KATEDRE

Opširnije...

Obajveštnje: Raspored izlaska na test

OBAVJEŠTENJE

RASPORED IZLASKA NA TEST KOJI ĆE SE ODRŽATI 21.09.2020.

13h30min

NIKOLINA JAĆIMOVIĆ

MILICA TOPIĆ

ADRIJANA BOJIĆ

BRANKA JUGOVIĆ

LEONTINA KALABA

LUDIJA JEŠIĆ

KATARINA DODEV

ALEKSANDRA CUCA

KRISTINA MRĐA

JELENA MILJEVIĆ

MILICA VADIĆ

BOJAN RUŽIČIĆ

MARIJA MARIĆ

HELENA ČOVIĆ

JOVANA BABIĆ

13h55min

SARA SULEMA

SAJRA OVČINA

SAŠA PEJIĆ

MAJA VUČIĆ

ENA ZUKIĆ

ALEKSANDRA SADžAK

ĐORĐE PILIPOVIĆ

PETAR RADMAN

SARA BUDIMČIĆ

ENEJA VUJMILOVIĆ

ANABELA BLAGOJEVIĆ

KRISTINA ĐURIĆ

STELLA UZELAC

JOSIPA KNEZOVIĆ

NIKOLINA SARIĆ

14h20min

RUDOLF SUČIĆ

VEDRANA MACANOVIĆ

JOVANA RADOSAVLJEVIĆ

DAVID IVANIĆ

IVONA VADIĆ

VANJA TRIVUNOVIĆ

DINO SELMAN

IVONA STOJIĆ

DAJANA STIJAK

TEODORA DEJANOVIĆ

SUZANA JOVIĆ

ALEKSANDRA ĐUKIĆ

SUNČICA MILIĆ

LANA LAZENDIĆ

ANJA BAROVIĆ

14h55min

ANJA DUBOČANIN

ANJA STOJKOVIĆ

KRISTINA KALINIĆ

VALENTINA KNEŽEVIĆ

FATA NADAREVIĆ

TEO ĆAVAR

KRISTINA ŠLJIVIĆ

NIKOLA GRUBIŠA

ELENA VUJČIĆ

JELENA KELEMAN

ANA MANDIĆ

NEBOJŠA CVJETKOVIĆ

ASJA JAŠAREVIĆ

SLAVEN MATAVULJ

LAILA ČIZMIĆ

15h20min

IVANA GVERO

NIKOLINA PAVKOVIĆ

OLJA MIČIĆ

NIJAZ JAHIĆ

VALENTINA SUBOTIĆ

ISIDORA SAVANOVIĆ

MILICA VEKIĆ

JOVANA KUTANJAC

MARKO JANJUŠIĆ

LANA KONDIĆ

JELENA RADANOVIĆ

JELENA MITROVIĆ

KRISTINA LUJIĆ

ZORAN GLAMOČAK

RUŽICA PETRIĆ

15h45min

IFETA LJUTIĆ

MARKO ĐURĐEVIĆ

ELA SULEJMANAGIĆ

JELENA TOMIĆ

MILANA MALIĆ

OGNJEN BERONJA

SAŠKA SRDIĆ

MARTINA BABIĆ

ANES PAŠAGIĆ

ANA KOPRENA

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FARMACIJI!

 

SA KATEDRE

Opširnije...

Obajveštnje: Raspored izlaska na test

OBAVJEŠTENJE

RASPORED IZLASKA NA TEST KOJI ĆE SE ODRŽATI 21.09.2020.

13h30min

NIKOLINA JAĆIMOVIĆ

MILICA TOPIĆ

ADRIJANA BOJIĆ

BRANKA JUGOVIĆ

LEONTINA KALABA

LUDIJA JEŠIĆ

KATARINA DODEV

ALEKSANDRA CUCA

KRISTINA MRĐA

JELENA MILJEVIĆ

MILICA VADIĆ

BOJAN RUŽIČIĆ

MARIJA MARIĆ

HELENA ČOVIĆ

JOVANA BABIĆ

13h55min

SARA SULEMA

SAJRA OVČINA

SAŠA PEJIĆ

MAJA VUČIĆ

ENA ZUKIĆ

ALEKSANDRA SADžAK

ĐORĐE PILIPOVIĆ

PETAR RADMAN

SARA BUDIMČIĆ

ENEJA VUJMILOVIĆ

ANABELA BLAGOJEVIĆ

KRISTINA ĐURIĆ

STELLA UZELAC

JOSIPA KNEZOVIĆ

NIKOLINA SARIĆ

14h20min

RUDOLF SUČIĆ

VEDRANA MACANOVIĆ

JOVANA RADOSAVLJEVIĆ

DAVID IVANIĆ

IVONA VADIĆ

VANJA TRIVUNOVIĆ

DINO SELMAN

IVONA STOJIĆ

DAJANA STIJAK

TEODORA DEJANOVIĆ

SUZANA JOVIĆ

ALEKSANDRA ĐUKIĆ

SUNČICA MILIĆ

LANA LAZENDIĆ

ANJA BAROVIĆ

14h55min

ANJA DUBOČANIN

ANJA STOJKOVIĆ

KRISTINA KALINIĆ

VALENTINA KNEŽEVIĆ

FATA NADAREVIĆ

TEO ĆAVAR

KRISTINA ŠLJIVIĆ

NIKOLA GRUBIŠA

ELENA VUJČIĆ

JELENA KELEMAN

ANA MANDIĆ

NEBOJŠA CVJETKOVIĆ

ASJA JAŠAREVIĆ

SLAVEN MATAVULJ

LAILA ČIZMIĆ

15h20min

IVANA GVERO

NIKOLINA PAVKOVIĆ

OLJA MIČIĆ

NIJAZ JAHIĆ

VALENTINA SUBOTIĆ

ISIDORA SAVANOVIĆ

MILICA VEKIĆ

JOVANA KUTANJAC

MARKO JANJUŠIĆ

LANA KONDIĆ

JELENA RADANOVIĆ

JELENA MITROVIĆ

KRISTINA LUJIĆ

ZORAN GLAMOČAK

RUŽICA PETRIĆ

15h45min

IFETA LJUTIĆ

MARKO ĐURĐEVIĆ

ELA SULEJMANAGIĆ

JELENA TOMIĆ

MILANA MALIĆ

OGNJEN BERONJA

SAŠKA SRDIĆ

MARTINA BABIĆ

ANES PAŠAGIĆ

ANA KOPRENA

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FARMACIJI!

 

SA KATEDRE

Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed

Log in