Centar za specijalističke studije i kontinuiranu edukaciju

PRAVILNIK o organizovanju i sprovođenju kontinuirane edukacije na medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Na linku ispod možete preuzeti gore navedeni PRAVILNIK o organizovanju i sprovođenju kontinuirane edukacije

Pravilnik o organizovanju i sprovođenju K.E. na medicinskom fakultetu BL.

Log in