Klinička farmakologija – M

Klinička farmakologija – M

Naziv predmeta

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

XI

2

30

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Infektivne bolesti, pedijatrija, hirurgija, ginekologija
Ciljevi izučavanja predmetaFarmakoterapija, racionalna upotreba lijekova
Ime i prezime nastavnika i saradnika:, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, vanredni profesorRanko Škrbić, vanredni profesorLana Nežić, doc. drNataša Stojaković, viši asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Ned.

II Ned.

III Ned.

IV Ned.

V Ned.

VI Ned.

VII Ned.

VIII Ned.

IX Ned.

X Ned.

XI Ned.

XII Ned.

XIII Ned.

XIV Ned.

XV Ned.

XVI Ned

XVII -XXI Ned

Osnove kliničke farmakologijeKliničko-terapijsko ispitivanjeDobra klinička praksaFarmakogenetikaKlinička farmakologija senijuma Klinička farmakologija kod trudnica i dojilja Propisivanje lijekova u rizičnim grupama Propisivanje lijekova djeci Neželjena dejstva lijekova Prijava NRL Interakcije lijekova Racionalna upotreba lijekova Racionalna upotreba antibiotika Profilaktička upotreba antibiotika Racionalna upotreba NSAIL Farmakoterapijski vodiči za astmu Farmakoterapijski vodiči za kardiovaskularna oboljenja Završni ispit Ovjera semestra, upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati=2 bod x40/30 =2,66 Struktura opterećenja: 1 čas predavanja 1 čas vježbi 0,66 sati samostalnog rada

U toku semestra

Nastava i završni ispit:2,66 sati x15=39,9 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra):2x 2,66sati=5,32 sati Ukupno opterećenje za predmet: 2 x 30 =60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 14,78 sati Struktura opterećenja: 39,9 sati(nastava)+5,32 sati (priprema) +14,78sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
  1. T. Kažić: Klinička farmakologija, Integra, Beograd, 2002.
  2. Ministarstvo zdravlja RS Faramakoterapijski vodiči, Banjaluka, 2004.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno.Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Svjetlana Stoisavljević-Šatara
Napomena:Konsultacije
ISPIT IZ KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

Log in