Klinička farmakologija - ZNj

Početak nastave

Zavod za farmakologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjoj Luci

 

Predavanja počinju u sedmici od 7-og oktobra prema zvaničnom rasporedu.

 

Log in