Klinička farmakologija - ZNj

Kontinuirana provjera znanja iz kliničke farmakologije

Test iz kliničke farmakologije će se održati 5.6. 2017 . u 13.30 h u Amfiteatru Medicinskog fakulteta u Save Mrkalja 14.
Do promjene mjesta održavanja testa je doslo zbog neuslovnosti amfiteatra na Paprikovcu.

Log in