Klinička farmakologija - ZNj

Raspored polaganja usmenog ispita-junski rok

Raspored polaganja usmenog dijela ispita iz farmakologije i kliničke farmakologije-junski rok

Prof dr Stoisavljević Šatara

Ponedeljak 19.6. u 9 h                                  Utorak 20.6. u 9 h                           Srijeda 21.6. u 9 h

Berić Željka                                                       Baškalo Andrea                                               Ajdarić Aleksandar

Knežić Ana                                                        Kukić Đurđina                                   Banduka Gorica

Bošnjak Ana                                                     Jež Selena                                          Došlov Emilija

Bjelovuk Ana                                                    Jović Božana                                     Dojčinović Marković Dragana

Brezičanin Tijana                                             Stojaković Zorka

Mamić Tatjana

Krištofić Jasmina

Borković Andrea

Prof dr Škrbić

Srijeda 28.6. u 9 h                                           Četvrtak 29.6. u 9 h                        petak 30.6. u 9 h

Tolimir Aleksandra                                         Košpić Aleksandar                          Tica Marko

Đurić Milijana                                                   Slijepčević Milica                             Kojić Predrag

Praća Dražen                                                    Ilić Sanja                                             Kondić Žaklina

Maksimović Maja                                           Vranješ Nikola                                 Milović Nadežda

Cvijanović Vesna                                            Madžar Sanja                                   Ivanović Petrana

Njegomirović Slađana

Doc dr Nežić

Ponedeljak 19.6. u 9 h                                  Utorak 19.6. u 9h

Tejić Milan                                                         Ivić Dijana

Mrazić Svjetlana                                             Bosnić Sanja

Čanak Anđela                                                   Kovačević Vladan

Jerković Jelena                                                Bjelić Danijel

Ponjević Dijana                                                Ilić Tanja

Jovetić Ivana                                                    Dubočanin Vojislav

Ivušić Mario                                                      Čekić Vesna

Lečić Milijana

Log in