Klinička farmakologija - ZNj

Rok farmakologija i klinička farmakologija

Studenti koji izlaze na usmeni dio ispita  trebaju predati prijave u studentsku sluzbu do 3.7. i doći na zakazani termin izvlačenja ispitivača koji će biti kasnije oglašen.

Log in