Klinička farmakologija - ZNj

ISPIT - AVGUST

Pismeni ispit se održava 23.8.2017. godine u 9.30h u Amfiteatru Medicisnkog fakulteta (Save Mrkalja 14).

Praktični ispit  - tačan termin i lokaciju ćemo oglasiti.

Izvlačenje ispitivača za farmakologiju i kl. farmakologiju je u Zavodu za kl. farmakologiju na Paprikovcu - tačan termin ćemo oglasiti.

Usmeni ispit za farmaklogiju i kl. farmakologiju počinje od sljedece sedmice po rasporedu koji će biti oglašen.

 

Log in