Klinička farmakologija - ZNj

RASPORED POLAGANJA ISPITA KOD PROF. R. ŠKRBIĆA

ponedjeljak, 4.9.2017. u 9h

Neimarević Milica

Kuvač Nataša

Salčinović Andrea

Bjelić Danijel

Cvijić Tamara

utorak, 5.9.2017. u 9h

Grujić Duško

Živković Jelena

Ćurguz Jelena

Knežević Ana

Milačak Slobodan

Petrušić Željka

Šantić Jelena

Tejić Milan

srijeda, 6.9.2017. u 9h

Tadić Sanja

Zovko Boris

Tomić Maja

Glamočić Dajana

Stančić Milica

Krstanović Zvjezdana

Petrović Tatjana

Terzija Stefan

četrvrtak, 7.9.2017. u 9h

Panić Olja

Došlov Emilija

Đuza Gordana

Vučetić Vanja

Tovirac Vanja

Štrbac Danila

Vukotić Sara

Stojaković Zorka

 

Log in