Klinička farmakologija - ZNj

ISPIT - KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

PROF. ŠATARA - srijeda, 4.10.2017, 9h

Tatjana Mamić

Jelena Zec

Dabić Mirela

 

DOC. NEŽIĆ, srijeda , 4.10.2017,  8h

Hamami Salih

Duško Gnjatić

Rosana Banjac

 

PROF. ŠKRBIĆ, srijeda, 4.10.2017, 9h

Đurđina Dubočanin

Starčević Mirjana

Mirjana Lončar

Ranko Glamočak

Log in