Klinička farmakologija - ZNj

ISPIT - KLINIČKA FARMAKOLOGIJA - NOVEMBAR

PROF. ŠATARA, 27.11. U 9H

Banjac R.

Tadić Neda

Slijepčević Jelena

Milekić Maja

Grujić Duško

DOC. NEŽIĆ, 22.11. u 9h

Kopustenjski Mihaela

Kaurin Darija

Ćirić Tamara

PROF. ŠKRBIĆ, termin ćemo oglasiti naknadno

Jokanović Irena

Budić Sanja

Popović Svjetlana

Zec Jelena

Janković Maja

 

Log in