Klinička farmakologija - ZNj

Usmeni ispit - prof. Šatara i početak nastave

15.10.2018. 9:00 ČASOVA

REDNI BROJ

IME I PREZIME STUDENTA

SMJER

PREDMET

1.

Miroslav Pajić

Medicina SPP

Klinička farmakologija

2.

Srđan Radmanović

Medicina SPP

Klinička farmakologija

3.

Srđan Bajagić

Medicina SPP

Klinička farmakologija

4.

Đurđica Đukić

Farmacija Bolonja

Farmakologija i farmakoterapija

5.

Vida Begović

Farmacija Bolonja

Farmakologija I farmakoterapija

16.10.2018. 9:00 ČASOVA

REDNI BROJ

IME I PREZIME STUDENTA

SMJER

PREDMET

1.

Nina Eraković

Medicina Bolonja

Farmakologija sa toksikologijom

2.

Vesna Brenja

Medicina Bolonja

Farmakologija sa toksikologijom

3.

Nikola Bilbija

Medicina Bolonja

Farmakologija sa toksikologijom

4.

Željka Svjetlanović

Farmacija Bolonja

Farmakologija i farmakoterapija

5.

Ivana Batinar

Farmacija Bolonja

Farmakologija i farmakoterapija

17.10.2018. 9:00 ČASOVA

REDNI BROJ

IME I PREZIME STUDENTA

SMJER

PREDMET

1.

Emina Hamur

Zdravstvena njega

Farmakologija i toksikologija

2.

Kristina Drljača

Zdravstvena njega

Farmakologija i toksikologija

3.

Anđelka Ljuboja

Zdravstvena njega

Farmakologija i toksikologija

4.

Miodrag Vasiljević

Zdravstvena njega

Farmakologija i toksikologija

5.

Jelena Vasić

Farmacija Bolonja

Farmakologija i farmakoterapija

USMENI ISPIT IZ FARMAKOLOGIJE I KLINIČKE FARMAKOLOGIJE, OKTOBARSKI ROK 2018. GODINE

PROF. DR SVJETLANA STOISAVLJEVIĆ ŠATARA - lokacija na Medicinskom fakultetu u centru grada.

Upis ocjena - utorak - 16.10.2018. u 10h na Medicinskom fakultetu u centru grada.

Predavanja iz farmakologije počinju od ponedjeljka, 15.10.2018. godine, a iz kl. farmakologije od 22.10.2018 godine.

 

 

Log in