Klinička farmakologija - ZNj

USMENI ISPIT - PROF. ŠKRBIĆ

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITET U BANJALUCI

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU, TOKSIKOLOGIJU

I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

USMENI ISPIT – PROF. ŠKRBIĆ

28.11. u 14h

Vida Begović

Mirjana Sekulić

Srđan Bajić

Željana Živković

29.11. u 14h

Lazić Suzana

Jamedžija Miloš

Stanivuković Željko

Studenti koji su započeli ispit kod profesora mogu doći u jedan od ova dva dana.

                                                                                                                                                             ANA GOLIĆ JELIĆ

                                                                                                                                                             VIŠI ASISTENT

Log in