Klinička farmakologija - ZNj

USMENI ISPIT - DECEMBAR

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITET U BANJALUCI

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU, TOKSIKOLOGIJU

I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

OBAVJEŠTENJE

Prof. Šatara, 27.12. u 9h

Petković Adrijana

Mihajlović Magdalina

Malić Ivona

Todorčević Nemanja

Korač Igor

Jovanović Bojana

Prof. Nežić, 25.12. u 10h

Dragojević Bojana

Ćirković Dragana

Marković Brankica

Termin ispita kod prof- Škrbića će biti naknadno oglašen.

                                                                                                                                                             ANA GOLIĆ JELIĆ

                                                                                                                                                             VIŠI ASISTENT

Log in