Klinička farmakologija - ZNj

Raspored polaganja usmenog ispita iz klin. farmakologije i farmakologije- doc dr Stojakovic

Cetvrtak 20.6.2019. u 12 h

Vesić Miloš

Živković Sandra

Ponjević Dijana

Kitić Slađan

 

Petak 21.6.2019. u 10 h

Bratić Sandra

Vujmilović Dragan

Vukotić Sara

Narić Svetlana

Tošić Sanja

Molim studente koji dolaze na upis ocjene da dođu na početak termina ispita.

Log in