Klinička propedevtika - M

Klinička propedevtika - M

Naziv predmeta:                             KLINIČKA    PROPEDEVTIKA
       Šifra predmeta     

Status predmeta

Semestar

ECTS kredit

Fond časova

obavezni

VI

9

105 (2+5)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE.  Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Položeni pretklinički predmeti
Ciljevi izučavanja predmeta: Obuka studenata u pregledu internističkih bolesnika
Ime i prezime nastavnika: Prof. dr Nikola Mrkobrada, vanredni profesor, šef katedre; Đorđo Stojičić, redovni profesor; Ljiljana Lakić, redovni profesor; Aleksandar Lazarević, vanredni profesor; Snježana Pejičić, vanredni profesor; Mirko Stanetić, vanredni profesor; Krsto Jandrić, vanredni profesor; Sandra Hotić- Lazarević, vanredni profesor; Duško Vulić, docent; Marko Šobot, docent; Dragan Unčanin, viši asistent; Dobrila Rodić, asistent; Milena Kovačević, asistent; Milorad Grujičić, asistent, Dragan Berić, asistent.
Metod nastave i savladavanje gradiva: Teoretska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije.
Sadržaj predmeta

I  ned

 II ned

III ned

IV  ned

V  ned

VI  ned

VII  ned

VIII ned

IX ned

X ned

XI  ned

XII  ned

XIII ned

XIV  ned

XV ned

XVI-XXIII ned

Prvi kontakt sa bolesnikom.Anamneza (glavne tegobe, sadašnja bolest, lična, porodična, socijalna anamneza); Navike (pušenje, etilizam, droga). Pregled glave i vrata (glava u  cjelini, lice, vilice, oči, uši, nos, usta, vrat u cjelini, štitnjača, limfne žlijezde, kosmati dio glave). Grudni koš: oblik, pokretljivost, pokretljivost plućnih baza, perkusija. Grudni koš: auskultacija disanja, objašnjenje auskult. fenomena, tipova disanja, patološki auskult. nalazi. Pregled srca: položaj, smještaj, patološka pozicija, perkutorna lokalizacija, auskultacija, objašnjenje tonova i šumova. Auskultatorni nalazi srca uz razna oboljenja. Pregled trbuha, način pregleda, određivanje veličine jetre i slezine (eventualni patološki nalazi), palpacija bubrega. Pregled trbuha, pregled kože trbuha, vena na trbuhu, strije, otkrivanje izliva u trbuhu. Pregled ekstremiteta: ruke, šake, noge, pokretljivost, deformiteti. Pregled kičme i karlice: položaj, pokretljivost, bolesti koje dovode do promjena na kičmi i karlici. Pregled muških i ženskih polnih organa. Dječija propedevtika. Dječija propedevtika. Dječija propedevtika. Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 9 h 40/30 = 12 sati Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 5 sati vježbi 5 sati samostalnog rada uključujući konsultacije
        U toku semestraNastava i završni ispit: 12 sati x 15=  180 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2h12 = 24 sata Ukupno opterećenje za predmet: 9 h 30 = 270  sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 66 sata Struktura opterećenja: 180 sati (nastava) + 24 sata (pripreme) + 66 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teoretsku nastavu i vježbe.
Literatura:1. Propedevtika Interne medicine, Dragoljub Manojlović.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Usmeni i praktični ispit.
Posebna naznaka za predmet: Položeni ispiti iz pretkliničkih predmeta.
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Nikola Mrkobrada
Napomena: Od ukupnih 105 časova opterećenja za Propedevtiku, 85 je za Interne bolesti, a 20 za pedijatrijsku propedevtiku.

Log in