Medicinska biohemija - F

Medicinska biohemija-Farmacija ispit u novembru

Ispit iz Medicinske biohemije za apsolvente St. programa farmacija biće održan u utorak 19.11.2019. u 12.30 na Farmaciji.

Prijava el. putem .

Oglašeno 21.10.2019.

Prof. dr Jasminka Nikolić

Log in