Medicinska biohemija - F

Rezultati integralnog kolokvijuma iz Opšte biohemije i praktičnog ispita i kolokvijuma iz Medicinske biohemije

 

 

Medicinska biohemija

 

 

 

 

 

Student

Aktivnost na vježbama

Integralni kolokvijum

Praktični ispit

Ukupno

1

Lazić Tijana

5

9.5

15

29.5

2

Fedoran Ivana

5

7

14

26

3

Simić Anđelka

5

7

8

20

Medicinska biohemija - Prethodne generacije

1

Nikolina Đurđić

890/08

 

11

11

Opšta biohemija

1

Krnojelac Boris

5

5

-

10

Log in