Medicinska biohemija - F

REZULTATI INTEGRALNOG KOLOVIJUMA IZ OPŠTE BIOHEMIJE I INTEGRALNOG KOLOKVIJUMA I PRAKTIČNOG ISPITA IZ MEDICINSKE BIOHEMIJE

REZULTATI INTEGRALNOG KOLOKVIJUMA IZ OPŠTE BIOHEMIJE

I INTEGRALNOG KOLOKVIJUMA I PRAKTIČNOG ISPITA

IZ MEDICINSKE BIOHEMIJE

(održanih 05.09.2017.)

 

Integralni kolokvijum iz Opšte biohemije položio je

Predrag Bjelovuk 9/10

Integralni kolokvijum iz Medicinske biohemije položili su:

Nevena Stanojević 9,5/10

Maja Gvozden 8,5/10

Tatjana Tušinski 6/10

Praktični ispit iz Medicinske biohemije položili su:

Nevena Stanojević 15/15

Siniša Savić 15/15

Valentina Simić 15/15

Maja Gvozden 15/15

Biljana Nedić 15/15

Sanja Ilić 15/15

Važna napomena:

-Novak Jorgić i Nataša Petrović nisu položili integralni kolokvijum i nisu imali pravo da polažu praktični dio ispita.

-Od narednog termina polaganja neće biti moguće istovremeno polaganje integralnog kolokvijuma i praktičnog ispita.

-Praktični ispit je dio završnog ispita i samo studenti koji imaju potpis mogu da pristupe polaganju.

 

Objavljeno 06.09.2017.                                              Prof. dr Jasminka Nikolić

Log in