Medicinska biohemija - F

Katedra za medicinsku biohemiju-Termini integralnih kolokvijuma i praktičnog ispita u januaru

Katedra za medicinsku biohemiju

Integralni kolokvijum iz Opšte biohemije, integralni kolokvijum i praktični ispit iz Medicinske biohemije biće održan

u utorak 16. januara 2018. u 12.30 na Farmaciji.

Spiskove dostaviti putem predstavnika najkasnije dva radna dana prije termina.

Oglašeno 13.12.2017.                                                       Prof. dr Jasminka Nikolić

Log in