Medicinska biohemija - F

REzultati ispita iz Medicinske biohemije (30.01.2018.)

Položili su:

Jelena Popović

Tamara Cvijić

Maja Gvozden

Nataša Petrović

Mladen Duran

Aleksandar Rudić

Usmeni dio ispita u ponedjeljak, 5.2.2018. u 10 sati za prva tri kandidata, a u 11 sati za preostale kandidate.

Rezultati su bili gotovi u 16 sati, ali web stranica nije funkcionisala.

Oglašeno 30.01.2018.        Prof. dr Jasminka Nikolić

Log in