Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega

Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega - aprilski rok 2018.

MEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA

STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA

MULTIDICIPLINARNA INTENZIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA

 

O B A V J E Š T E NJ E

aprilski rok 2018.godine

 

Ispit će se održati 18.04.2018. godine u Kabinetu kliničkih vještina u 11:00.

Prijave predati 16.04.2018. do 12 h

 

Nakon što se predaju prijave bićete obaviješteni o redoslijedu polaganja ispita!

 

NAPOMENA:

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji imaju obavljenu stručnu praksu i popunjen katalog kliničkih vještina.

STUDENTI SU DUŽNI SA SOBOM PONIJETI NA UVID DNEVNIK O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI I KATALOG KLINIČKIH VJEŠTINA.

 

Datum: 05.04.2018.

Prof. dr Vlastimir Vlatković

Log in