Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega

Promjena termina aprilskog roka- Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega

Obavještenje

VAŽNO:

Termin ispita za aprilski ispitni rok 2018. (18.04.2018. u 11:00) se pomijera za dan ranije na zahtjev studenata zbog preklapanja ispita sa Patofiziologijom.

Novi termin je 17.04.2018. u 10:00 u Kabinetu kliničkih vještina.

Prijave predati do 16.04.2018. do 12:00

 

Asistent:

Mr Duška Jović

Datum: 10.04.2018.

Log in