Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega

obavjestenje MIZNJ jun-julski rok

STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA

MULTIDICIPLINARNA INTENZIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA

O B A V J E Š T E NJ E

junsko-julski ispitni rok 2018.godine

I termin:

Ispit će se održati 13.06.2018. godine u Kabinetu kliničkih vještina u 13:00.

Prijave predati 12.06.2018. do 12 h.

II termin:

Ispit će se održati 27.06.2018. godine u Kabinetu kliničkih vještina u 11:00.

Prijave predati 25.06.2018.do 12 h.

Nakon što se predaju prijave bićete obaviješteni o redoslijedu polaganja ispita!

NAPOMENA:

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji imaju obavljenu stručnu praksu I popunjen katalog kliničkih vještina.

STUDENTI SU DUŽNI SA SOBOM PONIJETI NA UVID DNEVNIK O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI I KATALOG KLINIČKIH VJEŠTINA.

Datum: 11.06.2018.

Prof. dr Vlastimir Vlatković

Log in