Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega

Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega - septembarsko oktobarski rok 2018.

STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA

MULTIDICIPLINARNA INTENZIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA

 O B A V J E Š T E NJ E

septembarsko-oktobarski ispitni rok 2018.godine

 

Septembarski rok:

I termin:

Ispit će se održati 5.09.2018. godine u Kabinetu kliničkih vještina u 11:00.

Prijave predati 31.08.2018. do 12 h.

 

II termin:

Ispit će se održati 19.09.2018. godine u Kabinetu kliničkih vještina u 11:00.

Prijave predati 13.09.2018.do 12 h.

 

Nakon što se predaju prijave bićete obaviješteni o redoslijedu polaganja ispita!

 

Oktobarski rok:

Ispit će se održati 03.10.2018. godine u Kabinetu kliničkih vještina u 11:00.

Prijave predati 28.09.2018. do 12 h.

 

NAPOMENA:

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji imaju obavljenu stručnu praksu i popunjen katalog kliničkih vještina.

STUDENTI SU DUŽNI SA SOBOM PONIJETI NA UVID DNEVNIK O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI I KATALOG KLINIČKIH VJEŠTINA.

 

Datum: 27.08.2018.

Prof. dr Vlastimir Vlatković

Log in