Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega

obavjestenje MIZNJ dodatni oktobarski rok

STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA

MULTIDICIPLINARNA INTENZIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA

O B A V J E Š T E NJ E

dodatni ispitni rok 2018.godine

Ispit će se održati 25.10.2018. godine u Kabinetu kliničkih vještina. Tačan termin održavanja ispita biće naknadno oglašen.

Prijave predati 22.10.2018. do 12 h.

NAPOMENA:

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji imaju obavljenu stručnu praksu I popunjen katalog kliničkih vještina.

STUDENTI SU DUŽNI SA SOBOM PONIJETI NA UVID DNEVNIK O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI I KATALOG KLINIČKIH VJEŠTINA.

Datum: 16.10.2018.

Prof. dr Vlastimir Vlatković

Log in