Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega

Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega - rezultati kolokvijuma decembar 2018.

MULTIDISCIPLINARNA INTEZIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA

R E Z U L T A T I K O L O K V I JA 2018.

R.br.

Broj indexa

Ime i prezime

Test 1

27.11.2018.

Test 2

25.12.2018.

1

184/16

Natalija Đurić

15

NP*

2

504/16

Rada Dalić

15

12

3

528/17

Danijela Došlić

14

14

4

527/17

Ivana Preradović

14

12

5

196

Danijela Vidović

13

13

6

532/17

Andreja Kežić

12

9

7

526/17

Jelena Japić

12

14

8

537/17

Đorđe Šešić

12

NP*

9

539/17

Zorana Lojić

12

14

10

189/17

Lejla Bešić

12

NP*

11

191/17

Nikola Stojanović

12

11

12

156/16

Milica Gluhović

12

13

13

192/17

Milica Dragić

12

10

14

522/17

Dajana Ristić

11

9

15

200/17

Damjana Grujić

11

11

16

540/17

Sara Malešević

11

NP*

17

538

Dejan Šmitran

11

11

18

498/18

Gordana Kačar

11

12

19

531/17

Petra Bojić

11

11

20

207/17

Katarina Savković

11

10

21

533/17

Jelena Grmaš

11

13

22

194

Marina Krnjajić

10

10

23

199/17

Anastasija Dragnić

10

13

24

523/17

Gorana Garić

10

NP*

25

204

Jovan Tatić

10

11

26

193/17

Đurđica Bosiočić

9

10

27

501/16

Adelisa Turaić

9

12

28

534/17

Predrag Božić

8

6

29

197/17

Sami Chreki

8

9

30

499/16

Sanja Krmpot

8

10

31

524/17

Natalija Veljančić

7

10

*NP – nije polagao

Prof. dr Vlastimir Vlatković

 

Log in