Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega

MIZNJ obavjestenje januarsko februarski ispitni rok 2019

MEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA

STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA

MULTIDICIPLINARNA INTENZIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA

O B A V J E Š T E NJ E

januarsko-februarski ispitni rok 2019.godine

I termin:

Ispit će se održati 06.02.2019. godine u Kabinetu kliničkih vještina u 11:00.

II termin:

Ispit će se održati 27.02.2019. godine u Kabinetu kliničkih vještina u 11:00.

NAPOMENA:

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji imaju obavljenu stručnu praksu I popunjen katalog kliničkih vještina.

STUDENTI SU DUŽNI SA SOBOM PONIJETI NA UVID DNEVNIK O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI I KATALOG KLINIČKIH VJEŠTINA.

Prof. dr Vlastimir Vlatković

Log in