Nacionalna politika lijekova (izborni) - M

NPL - obavještenje za studente

Ponedjeljak  - 8.40h - nova lokacija Medicinskog fakulteta.

Plan nastave:

* Fond zdravstvenog osiguranja RS

* Institut za zaštitu zdravlja

* Apoteka javnog tipa

Log in