Logo
Odštampajte ovu stranicu

ZAVRŠNO PREDAVANJE I ISPIT IZ NPL

Predavanje će se održati u Seminarskoj sali Zavoda za kliničku farmakologiju u 14h u ponedjeljak, 9.7.2018.

Ispit će se održati u utorak, 10.7.2018. godine u 10h na istoj lokaciji.

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.