Logo
Odštampajte ovu stranicu

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE I NPL

16.2.2019

Zavod za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Banja Luka

 

REZULTATI TESTA IZ FARMAKOLOGIJE I TOKSIKOLOGIJE ODRŽANOG 15.2.2019. GODINE

 1. Nikolina Knežević.     42
 2. Ivana Mamuza          35
 3. Dragana Blagojević   33
 4. Aleksandra Kostić      29
 5. Sanja Narić                29
 6. Srđan Preselj            25
 7. Amir Ćehajić              20
 8. Nikola Gagula            20
 9. Dajana Serdar           20
 10. Dragana Adamović    20
 11. Slađana Bojić             20
 12. Snježana Stojanović  19
 13. Dragana Grujić           18
 14. Ivana Zeljković           17
 15. Ajla Merdanić             16
 16. Jelena Arežina           16
 17. Dejan Mataruga         15
 18. Marijana Bokan          14
 19. Nedim Kozlica            14
 20. Dajana Kovačević       13
 21. Aleksandra Milić         13
 22. Irina Manojlović          12
 23. Saša Vulić                  12
 24. Aleksandra Sušić       11
 25. Tijana Josipović           9
 26. Đorđe Miljatović           6
Ispit su položili studenti sa 25 i više bodova.
 
 
Rezultati testa iz predmeta Nacionalna politika lijekova su slijedeći:
 1. Sanja Vulin                 30
Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.