Logo
Odštampajte ovu stranicu

Nacionalna politika lijekova (izborni) - M

 
Naziv predmeta

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta

obavezni

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Stomatologije Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Farmakologija sa toksikologijom
Ciljevi izučavanja predmetaFarmakoterapija, racionalna upotreba lijekova
Ime i prezime nastavnika i saradnika:Svjetlana Stoisavljević-Šatara, vanredni profesor                                                                          Ranko Škrbić, vanredni profesor                                                                          Lana Nežić, doc. dr                                                                      Nataša Stojaković, viši asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
I Ned.II Ned.III Ned.   IV Ned. V Ned. VI Ned. VII Ned. VIII Ned. IX Ned. X Ned. XI Ned. XII Ned. XIII Ned. XIV Ned. XV Ned. XVI Ned   XVII -XXI Ned   Osnove kliničke farmakologijeKliničko-terapijsko ispitivanjeDobra klinička praksaKlinička farmakologija kod trudnica i dojilja Propisivanje lijekova u rizičnim grupama Propisivanje lijekova djeci Neželjena dejstva lijekova Prijava NRL Interakcije lijekova Racionalna upotreba lijekova Racionalna upotreba antibiotika Profilaktička upotreba antibiotika Racionalna upotreba NSAIL Farmakoterapijski vodiči za astmu Farmakoterapijski vodiči za kardiovaskularna oboljenja Izbor lokalnih anestetika Antikoagulanti i antiagregacijski lijekovi Završni ispit Ovjera semestra, upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati=1bod x40/30 =1,33 Struktura opterećenja: 1 čas predavanja 0,33 sati samostalnog rada

U toku semestra

Nastava i završni ispit:1,33 sati x15=19,95 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra):2x 1,33sati=2,66 sati Ukupno opterećenje za predmet: 1 x 30 =30 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 7,39 sati Struktura opterećenja: 19,95sati(nastava)+2,66sati (priprema) +7,39sati (dopunski rad)  
Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.