Logo
Odštampajte ovu stranicu

Konačni rezultati prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini u drugom upisnom roku

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.