Logo
Odštampajte ovu stranicu

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN FIZIOTERAPEUTA

Udruženje fizioterapeuta Republike Srpske u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjaluci prigodnim programom obilježili su Međunarodni dan fizioterapeuta u amfiteatru Fakulteta.

444444

Predsjednik Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske Branko Stojnić ukazao je na značaj fizioterapije kao struke, ističući da je unazad desetak godina ova oblast mnogo napredovala i da od prošle godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci postoji smjer na kojem se studenti mogu školovati za diplomirane fizioterapeute.

On je istakao da u Republici Srpskoj ima između 150 i 200 zaposlenih fizioterapeuta, koji su članovi Udruženja fizioterapeuta Srpske. „Pošto su naši članovi i srednjoškolci i studenti uopšte, članova ima negdje gotovo 500“, rekao je Stojnić novinarima.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci prof. dr Ranko Škrbić rekao je da je ovaj fakultet prošle godine u okviru zdravstvenih studija upisao prvu generaciju fizioterapeuta od 30 studenata, te da bi uskoro trebalo da zaživi i master studij. „Imali smo zahtjev struke, a i pokazalo se da postoji veliki interes mladih da se školuju u ovom profilu, koji je veoma interesantan i za koji, kako nam vrijeme govori, a i iskustvo pokazuje, postoji jako velika potreba, jer broj pacijenata sa određenom vrstom problema koji se odnosi na lokomotorni sistem definitivno treba i takvu vrstu usluge„ istakao je prof. dr Škrbić. On je rekao da u zadnjih desetak godina došlo do evoluiranja ove struke, budući da je ranije postojao strukovni studij u trajanju od tri godine i 180 ECTS bodova, a da danas postoji studijski program fizikalne rehabilitacije u trajanju od četiri godine i 240 ECTS bodova.

„Ove godine je na studijski program fizikalne rehabilitacije upisano oko 40 studenata“ rekao je prof. dr Škrbić. On je dodao da Medicinski fakultet razvija i svoj vlastiti kadar i već ima nekoliko kolega koji su na završnim godinama doktorskih studija. „U roku od godinu dana očekujem i doktore nauka iz fizikalne rehabilitacije. Moramo razvijati svoj kadar koji će dalje da prenosi znanje ostalima“ istakao je prof. dr Škrbić.

Program obilježavanja imao je za cilj da ukaže na značaj fizioterapije kao struke i da ukaže na izazove sa kojima se fizioterapeuti i radni terapeuti susreću u svakodnevnoj praksi. Prepoznavanje diplomiranih fizioterapeuta kao visoko obrazovanog kadra na tržištu rada neophodno je za unapređenje cjelokupnog zdravstvenog sistema u Republike Srpske. Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci prošle godine upisao je prvu generaciju fizioterapeuta, a uskoro bi trebao da zaživi i master studij.

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.