Novosti

Spisak tema za diplomski rad iz predmeta Urgentna medicina

Spisak tema za diplomski rad iz predmeta Urgentna medicina:

 1. BLS odraslih i djece - uvod, postupak i algoritam  
 2. ALS odraslih i djece - uvod, postupak i algoritam
 3. Metode vještačkog disanja  u BLS-u i ALS-u
 4. Defibrilacija i srčani ritmovi  u cardiac arest-u – postupak, algoritam
 5. Najčešća urgentna stanja u Kardiologiji i hitni tretman  
 6. Najčešća urgentna stanja u Neurologiji i hitni tretman
 7. Najčešća urgentna stanja u Hirurgiji i hitni tretman
 8. Najčešća urgentna stanja u Traumatologiji i hitni tretman, imobilizacija
 9. Najčešća urgentna stanja u Pedijatriji i hitni tretman
 10. Najčešča urgentna stanja u Oftalmologiji, ORL  ihitni tretman
 11. Najčešća urgentna stanja kod akutnih trovanja hemijskim agensima i hitni tretman
 12. Najčešća akcidentalna urgentna stanja i hitni tretman
 13. Najčešća urgentna stanja izazvana fizičko hemijskim agensima i hitni tretman
 14. Lijekovi u urgentnoj medicini

Šef Katedre za urgentnu medicinu

Prof.dr Nada Banjac

Log in