Novosti

Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu

Obavještavamo Vas da su na sajtu Univerziteta u Banjoj Luci objavljeni konkursi za razmjene akademskog i administrativnog osoblja u okviru Erazmus+ programa sa više partnerskih univerziteta iz programskih zemalja.

Konkursi su dostupni na sljedećim adresama:
 
Konkursi za razmjenu akademskog osoblja:
 
Konkursi za razmjenu administrativnog osoblja:
 
 
large large erasmus

Log in