Novosti

Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu

Obavještavamo Vas da su na sajtu Univerziteta u Banjoj Luci objavljeni konkursi za razmjene akademskog i administrativnog osoblja u okviru Erazmus+ programa sa više partnerskih institucija iz programskih zemalja.
 
Konkursi za razmjenu akademskog osoblja:

Log in