Novosti

Obavještenje za pacijente Dentalne klinike

S obzirom na epidemiološke okolnosti u Republici Srpskoj, a u vezi sa Corona virus infekcijom, Dentalna klinika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, postupa u skladu sa preporukama nadležinih institucija i prelazi na rad u vanrednim situacijama.

 Shodno tome obavještavamo pacijente:

•         Dentalna klinika će obavljati samo hitne intervencije i zahvate.
•         Odgađaju se sve rutinske intervencije i preventivni programi.
•         Prije samog pregleda pacijenti su obavezni da daju tačne podatke o sebi, kako ne bi potencijalnu infekciju prenijeli drugima.
•         Prije ulaska u ordinaciju obavezno je pranje ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi.
•         Pacijenti koji dolaze u Dentalnu kliniku treba da poštuju preporučeni razmak od 1 metra i u ordinaciju da ulaze jedan po jedan.
•         Pacijenti sa povišenom temperaturom i simptomima respiratornih infekcija (kašalj, curenje iz nosa, kihanje) neće biti pregledani.
•         Pozivamo pacijente na maksimalnu disciplinovanost i ogovornost, radi efikasnijeg prevazilaženja novonastale epidemiološke situacije.

 Hvala vam na razumijevanju!

 

Dental 005

Log in