Novosti

PREPORUKE ZA SMANJENJE RIZIKA OD INFEKCIJE KORONA VIRUSA

Materijali pripremljeni u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, a vezano za preporuke stanovništvu u trenutnoj epidemiološkoj situaciji:
 
1. Preporuke za putnike koji odlaze u zemlje zahvaćene virusom SARS-CoV-2,
2. Preporuke za putnike koji dolaze iz zemalja zahvaćenih virusom SARS-CoV-2,
3. Preporuke za provođenje higijenskih mjera,
4. Preporuke za higijenu na radnom mjestu,
5. Preporuke za dezinfekciju prostora za vrijeme kućne izolacije,
6. Dopis upućen visokoškolskim ustanovama.
 
Materijali, kao i dodatne značajne informacije, se mogu naći na veb strani Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. 
 
 
Broj telefona dežurnog epidemiologa u Institutu za javno zdravstvo je 065/856-611.
 
Besplatni broj telefona za informacije za stanovništvo je 0800 50 555.
unnamed

Log in