Novosti

Potpisan ugovor o naučno-stručnoj saradnji sa Fakultetom medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Potpisan ugovor o naučno-stručnoj saradnji sa Fakultetom medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

46444495 339513666627040 2089266474404282368 n

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Ranko Škrbić i dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Vladimir Jakovlević potpisali su sporazum o naučno - stručnoj i poslovnoj suradnji.

Ugovorne strane su se obavezale na permanentnu naučnu saradnju, koja uključuje međusobne posjete, studijska putovanja, razmjenu nastavnika, te zajednički rad na naučno-istraživačkim projektima, kao i druge oblike međufakultetske saradnje.

Dekan Škrbić je istakao da su potpisivanjem sporazuma stvoreni preduslovi za zajedničku realizaciju domaćih i međunarodnih projekata.

46263946 943970325797558 6121960342638559232 n min

„Stvoreni su preduslovi da naše istraživačke grupe sarađuju, da imamo otvorenu saradnju nastavnika i studenata, te da planiramo zajedničke aktivnosti“, rekao je novinarima Škrbić.

Jakovljević je naglasio da je za Fakultet medicinskih nauka iz Kragujevca od ogromnog značaja uspostavljanje saradnje sa Medicinkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luc, jer će biti unaprijeđene sve oblasti rada.

Log in