Logo
Odštampajte ovu stranicu

ČETVRTI KONGRES 34. OGRANKA AMERIČKOG KOLEDŽA KARDIOLOGA ZA SRBIJU I REPUBLIKU SRPSKU

Četvrti kongres 34. ogranka Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku održaće se od 29. do 31. marta 2019. godina u Hotelu Termag na Jahorini. Kongeres će se održati na temu:

“Praktični aspekti i komparativna analiza ACC/AHA I ESC preporuka u Srbiji i Republici Srpskoj 2019 (PRACSIS 2019)”

Organizatori kongresa su: Ogranak Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku u saradnji sa Udruženjem kardiologa Srbije, Udruženjem kardiologa Republike Srpske, Američkim koledžom kardiologa, Odborom za kardiovaskularnu patologiju Srpske akademije nauka i umetnosti, Odborom za kardiovaskularne bolesti Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci i Akademijom medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.

Više informacija o kongresu možete pronaći u dokumentu na dnu:

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.